Hopi Vredesvuur

Hopi Vredesvuur

De interpretatie van Hopi of Hopitu Shinumu is ‘Vredelievende mens’. De Hopi zijn één van de oudste volkeren op aarde, zij hebben altijd in hetzelfde gebied gewoond en nooit oorlog gevoerd. Het zijn de dragers van oeroude kennis en door hun rituele Vredesvuur aan ons over te dragen, helpen zij ons om een bijdrage te leveren aan vrede.

De Hopi laten ons zien hoe we ons pad kunnen lopen met respect voor Moeder Aarde, in harmonie met al haar kinderen. Het Hopi Vredesvuur is een eeuwenoude traditie die door Alicia Hamm bij haar bezoek aan Nederland is doorgegeven.

Met dank aan allen, die ons zijn voor gegaan, komen we ook samen in Almere en ontsteken het Heilige Vuur.
Tijdens het ritueel wordt er aandacht gegeven en gebeden voor vrede. Dit doen wij rondom het vuur dat volgens strikte richtlijnen is opgebouwd en aangestoken. Op dezelfde dag worden er overal op de wereld Vredesvuren aangestoken. We geven dank aan Spirit en moeder aarde aan en zeggen onze gebeden of wensen. Dat doen we hardop; de woorden die wij uitspreken hebben de kracht bewaarheid te worden. Deze manifestatiekracht wordt versterkt door de ceremonie en het mededogen van de aanwezigen. We bidden één voor één voor iedereen die we liefhebben en alles wat ons aan het hart gaat. We  bidden voor landen die in oorlog zijn, voor lijdende kinderen, voor het oerwoud, voor het water, voor de zieken en stervenden, voor de dieren…. Het vuur neemt onze gebeden en transformeert ze naar het licht.

Wanneer we genoeg hebben gebeden tonen we onze dankbaarheid voor het leven en al het goede dat we gekregen hebben tijdens ons leven op aarde. En omdat we zoveel gekregen hebben, geven we iets terug: we schenken het vuur wierook, geurige kruiden, kopal, salie… De witte rook stijgt op, reinigt en zegent ons en draagt dan onze gebeden naar boven.

Aan het einde van het ritueel wordt de as van het Vredesvuur verdeeld onder de deelnemers.
Deze as kan in andere rituelen en voor healing gebruikt worden.