Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet .

Privacyverklaring voor bezoekers

 1. Beheer
  De website www.definest.nl staat onder beheer van Definest.
  De contactgegevens van Definest zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over de privacyverklaring terecht bij Definest.
  De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacyverklaring.
 3. Disclaimer
  Definest is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.
  Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De privacyverklaring voor klanten is een aanvulling op de privacyverklaring voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Definest.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Definest kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  a. Het verwerken van de bestelling.
  b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van activiteiten en mogelijkheden waarvan Definest denkt, dat haar klanten kunnen blijven groeien en ontwikkeling, privé, zakelijk of op school.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan Definest zijn verstrekt worden niet aan derden doorgegeven of verkocht.
 3. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Definest verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 4. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Definest kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Definest voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Jouw gegevens op Definest.nl
Als je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (gratis) online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde contact met ons op te nemen om je contactgegevens te verwijderen en uitschrijven voor de nieuwsbrief door middel van de unsubsribe-link onderaan in de brief.

Je gegevens worden verwijderd uit ons bestand.

Je naam en emailadres voor de nieuwsbrief worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp.com.
De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp staat hier.

Rechten
Je hebt het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Wij zullen jouw gegevens daarna niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@definest.nl Wij zullen je verzoek binnen vier weken in behandeling nemen.

Cookies

Definest maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor de bezoekers van onze website te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op de harde schijf van de computer van onze bezoekers. Deze zorgen ervoor dat de website onze bezoekers herkent bij terugkomst en instellingen onthoudt.

Wij maken gebruik van Google Analytics, wat ons inzicht geeft over hoe bezoekers onze website gebruiken. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd. Ook voor de Social Media knoppen en embedded content worden er cookies opgeslagen op de computer van onze bezoekers.

Met jouw toestemming gebruiken wij cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel) om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Lees hier hoe je cookies kunt verwijderen.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Definest met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Definest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Definest.

Wijzigingen
Definest behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.