Annemarie:

Vuur roept me en brengt me terug bij mezelf