David:

Vertrouwend
Verdiepend
Vuur & Vlam
verhelderend
Vertragend = versnellen
Veel vreugd