Eva Burgemeester, jr. adviseur werkgeverszaken (Aedes):

“Wat je focus geeft groeit.”