Judith:

Drie jaar geleden, tijdens Women and Wings, kreeg ik de bevestiging van een diep innerlijk gevoel dat ik een spiritueel wezen ben.
En dat ik dat wil en vooral ook mag uitleven. Dat ik een grote kracht in mij heb.
Het heeft een wending aan mijn leven gegeven die me vervult met plezier.
Drie jaar later, afgelopen weekend, werd daar iets aan toegevoegd, niet alleen maar meer een belofte, maar ook een inlossing van die belofte. De kracht manifesteerde zich.
Door het onderdompelen in de rituelen die zo dicht bij onze oervorm staan, komt er een energie vrij die je in het dagelijks leven vaak lijkt te ontbreken.
De tijd, de stilte, het zingen, het reizen, en vooral ook het delen, hebben mij geholpen om die enorme kracht vrij te laten. Ik voel het in mijn buik, in mijn hart,
in mijn hele wezen….
Dank je wel Ursula, voor je toewijding en liefde,
Het licht in mij groet het licht in jou, Namaste.