Lucy Claassens, Ziekenverzorgster:

Ik kom in mijn contact met mijn essentie. Ik heb handvatten gekregen om dit verder te integreren in mijn dagelijkse leven. De kracht van deze workshop ligt in het herhalen en dat je op verschillende manieren uitgenodigd wordt om dit in beeld te brengen en het ook lijfelijk te ervaren.
Dit alles gaat gepaard met veel lichtheid, humor, liefde en plezier, en alle acceptatie van al wat er zich aandient.