Martin Salman, Beleidsmedewerker:

Vuur is leven
leven is liefde
liefde is vuur