Pieter de Graaf, projectleider (R&B Wonen):

Ik had niet gedacht dat ik dit kon voor vandaag.
Zo zie je maar weer, dat je meer kunt, dan je denkt.