De Vreugde van de Dansende Sterren

640 427 Definest

Christian, Jew, Muslim, shaman, Zoroastrian, stone, ground, mountain, river, each has a secret way of being with the mystery, unique and not to be judged.
-Rumi

Er bestaan verschillende verhalen en mythes over het ontstaan van de aarde. Ook wordt er volop wetenschappelijk onderzoek gedaan om het antwoord hierop te vinden. En één keer per jaar komt een groep wijze sjamanen vanuit verschillende windrichtingen bijeen en vertellen elkaar hun verhaal over het ontstaan van de aarde. Elk van hen vertelt om beurten hun eigen interpretatie over de schepping en de andere wijze sjamanen luisteren aandachtig. Nadat het verhaal is verteld, reageren ze daarop met de woorden: “Dat is een mooi verhaal.” En dan vertelt de volgende sjamaan een volgende en eigen versie van het ontstaan van de wereld. Na afloop zeggen de anderen: “Dat is een mooi verhaal.” En zo komt elke sjamaan in de gelegenheid om een eigen interpretatie te vertellen en iedereen wordt gehoord. Alle verhalen zijn goed en iedereen heeft gelijk.

En zo kwam ik op het idee om hier mijn verhaal te delen over het ontstaan van de mensheid. Mijn verhaal is de volgende keer misschien heel anders, maar dit is het verhaal nu:

Mijn verhaal

Zolang als de tijd al bestaat, onmeetbaar lang, zo lang bestaan er ook de sterren. In de donkerblauwe hemel zien we de sterren stralen. Samen vormen ze een geheel en het geeft ze vreugde. Er zijn zelfs momenten dat de vreugde van het samen zijn bij een willekeurig aantal sterren zo sterk toeneemt, dat deze sterren gaan dansen. Het is prachtig om hun bewegingen te zien, hoewel bij sommige sterren de beweging met het blote oog nauwelijks zichtbaar is en toch dansen ze. Elk van hen op een eigen unieke wijze. Het gevolg van deze dans is beweging van datgene wat er tussen de sterren aanwezig is. Laten we dat lucht noemen.

Wat begint met beweging in de vorm van een briesje wind, kan op een andere plek waarneembaar zijn als een hevige storm. Het gevolg van deze beweging is dat een aantal omliggende sterren, die nog niet dansen in beweging komen. Deze sterren worden bewogen en dat kan er toe leiden, dat ze elkaar soms raken en botsen. Op zo’n moment kan het gebeuren dat er kleine deeltjes van de sterren af spatten. Een deel van deze deeltjes zullen elkaar weer vinden en nieuwe sterren vormen. Andere deeltjes komen terecht op de aarde. Waarna we in de loop van tijd kunnen zien dat er de mensen uit ontstaan. Vanuit die kern: vanuit de vreugde van de dansende sterren. En dit was mijn verhaal.

En mijn lied

We all come from the Dancing Stars
Hey Ya Hey Inanna Na
We all come from the Dancing Stars
Hey Ya Hey Ya Ho

We all come from the Dancing Stars
Dancing on Fire feeling Alive
We all come from the Dancing Stars
Heart beats of our Souls

We all come from the Dancing Stars
Dancing together through the Night
We all come from the Dancing Stars
The nature of our Tribe

We all come from the Dancing Stars
Embracing the power of our Light
We all come from the Dancing Stars
Allowing all to Shine

We all come from the Dancing Stars
Hey Ya Hey Inanna Na
We all come from the Dancing Stars
Hey ya Hey Ya Ho

Reageren of vragen?
Bel 036 5355388 of schrijf Ursula

Lees ook:
Death is but a dream
Het Wonder van Sjamanistische Extractie